52 AUDRONE BUNIKIENE | Fotografijų paroda „Mano geriausias kadras”. Lietuva