02 SIMTAMETIS | Fotografijų paroda „Mano geriausias kadras”. Lietuva